Newsletter

Streda, 08 júl 2020
Newsletter č. 34/2020 - nájdete tu  
Prehľad vybraných legislatívnych zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky a samospráva v mesiaci jún 2020

Newsletter č. 33/2020 - nájdete tu  
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Newsletter č. 32/2020 - nájdete tu  
Prehľad vybraných legislatívnych zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky a samospráva v mesiaci máj 2020

Newsletter č. 31/2020 - nájdete tu  
Prehľad vybraných legislatívnych zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky a samospráva v mesiaci apríl 2020

Newsletter č. 30/2020 - nájdete tu  
Komentár ku krízovej legislatíve v pôsobnosti samosprávy v Slovenskej republike

Newsletter č. 29/2020 - nájdete tu  
Komentár k zmenám v sociálnej oblasti

Newsletter č. 28/2020 - nájdete tu  
Komentár k legislatíve súvisiacej s s novelizáciou Zákonníka práce

Newsletter č. 27/2020 - nájdete tu  
Komentár k Zákonniku práce

Newsletter č. 26/2020 - nájdete tu  
Infozákon a ochrana osobných údajov v podmienkach samosprávy so zameraním na aplikačné problémy

Newsletter č. 25/2020 - nájdete tu  
Zmeny na úseku zákona o pohrebníctve a Zmeny Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Newsletter č. 25/2020 - nájdete tu  
Zmeny na úseku zákona o pohrebníctve - príloha č. 1

Newsletter č. 25/2020 - nájdete tu  
Zmeny Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - príloha č. 2

Newsletter č. 25/2020 - nájdete tu  
Zmeny Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - príloha č. 3

Newsletter č. 24/2020 - nájdete tu  
Sťažnosti

Newsletter č. 24/2020 - nájdete tu  
Sťažnosti - príloha

Newsletter č. 23/2019 - nájdete tu  
Voľby do Národnej rady SR

Newsletter č. 23/2019 - nájdete tu  
Voľby do Národnej rady SR - príloha

Newsletter č. 22/2019 - nájdete tu  
Infozákon v podmienkach samosprávy so zameraním na aplikačné problémy

Newsletter č. 21/2019 - nájdete tu  
Regulácia hazardu v pohľadu obcí a miest

Newsletter č. 21/2019 - nájdete tu  
Regulácia hazardu v pohľadu obcí a miest - prílohy a vzory

Newsletter č. 20/2019 - nájdete tu  
Zhromaždenia

Newsletter č. 20/2019 - nájdete tu  
Zhromaždenia - prílohy a vzory

Newsletter č. 19/2019 - nájdete tu  
ZMOS v prehľade aktivít za rok 2019

Newsletter č. 19/2019 - nájdete tu  
ZMOS v prehľade aktivít za rok 2019

Newsletter č. 18/2019 - nájdete tu  
Riadenie parkovania v mestách a obciach
Riadenie parkovania v mestách a obciach - príloha - tu

Newsletter č. 17/2019 - nájdete tu  
Kontrolná činnosť v samospráve

Newsletter č. 16/2019 - nájdete tu  
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce, rozpočtový harmonogram, zmeny rozpočtu, záverečný účet obce

Newsletter č. 15/2019 - nájdete tu  
Voľby v roku 2019
Voľby v roku 2019 - príloha - tu

Newsletter č. 14/2019 - nájdete tu  
Štátna podpora nájomného bývania na Slovensku

Newsletter č. 13/2019 - nájdete tu  
Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 Z.z. - prílohy - tu

Newsletter č. 12/2019 - nájdete tu  
Rozpočet, provizórium a dlh obce

Newsletter č. 11/2019 - nájdete tu  
GDPR v súvislosti s poslancami
GDPR v súvislosti s poslancami - príloha - tu

Newsletter č. 10/2018 - nájdete tu  
Prvé kroky orgánov nastupujúcich do nového volebného obdobia
Vzor poverenia starostu (primátora) - tu

Newsletter
 č. 7/2018 - nájdete tu 
Komunálne voľby a GDPR
Návrhy formulárov k spracovaniu osobných údajov - tu

Newsletter č. 6/2018 - nájdete tu 
Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní - základné zmeny

Newsletterč. 5/2018 - nájdete tu  
Nové povinnosti, ktoré priniesla samosprávam zmena legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov

Newsletter
č. 4/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (2. časť)

Newsletter č. 4/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (2. časť) - Príloha č. 1
  
Newsletter č. 3/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 
Newsletter č. 2/2018 - nájdete tu 
Vybrané časti Novely zákona o obecnom zriadení (2. časť)

Newsletter č. 1/2018
- nájdete tu
Vybrané časti Novely zákona o obecnom zriadení
Ďalšia >