Newsletter

Piatok, 21 jún 2019
Newsletter č. 18/2019 - nájdete tu  
Riadenie parkovania v mestách a obciach
Riadenie parkovania v mestách a obciach - príloha - tu

Newsletter č. 17/2019 - nájdete tu  
Kontrolná činnosť v samospráve

Newsletter č. 16/2019 - nájdete tu  
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce, rozpočtový harmonogram, zmeny rozpočtu, záverečný účet obce

Newsletter č. 15/2019 - nájdete tu  
Voľby v roku 2019
Voľby v roku 2019 - príloha - tu

Newsletter č. 14/2019 - nájdete tu  
Štátna podpora nájomného bývania na Slovensku

Newsletter č. 13/2019 - nájdete tu  
Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 Z.z. - prílohy - tu

Newsletter č. 12/2019 - nájdete tu  
Rozpočet, provizórium a dlh obce

Newsletter č. 11/2019 - nájdete tu  
GDPR v súvislosti s poslancami
GDPR v súvislosti s poslancami - príloha - tu

Newsletter č. 10/2018 - nájdete tu  
Prvé kroky orgánov nastupujúcich do nového volebného obdobia
Vzor poverenia starostu (primátora) - tu

Newsletter
 č. 7/2018 - nájdete tu 
Komunálne voľby a GDPR
Návrhy formulárov k spracovaniu osobných údajov - tu

Newsletter č. 6/2018 - nájdete tu 
Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní - základné zmeny

Newsletterč. 5/2018 - nájdete tu  
Nové povinnosti, ktoré priniesla samosprávam zmena legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov

Newsletter
č. 4/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (2. časť)

Newsletter č. 4/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (2. časť) - Príloha č. 1
  
Newsletter č. 3/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 
Newsletter č. 2/2018 - nájdete tu 
Vybrané časti Novely zákona o obecnom zriadení (2. časť)

Newsletter č. 1/2018
- nájdete tu
Vybrané časti Novely zákona o obecnom zriadení