Newsletter

Streda, 07 november 2018
Newsletter č. 10/2018 - nájdete tu  
Prvé kroky orgánov nastupujúcich do nového volebného obdobia
Vzor poverenia starostu (primátora) - tu

Newsletter
 č. 7/2018 - nájdete tu 
Komunálne voľby a GDPR
Návrhy formulárov k spracovaniu osobných údajov - tu

Newsletter č. 6/2018 - nájdete tu 
Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní - základné zmeny

Newsletterč. 5/2018 - nájdete tu  
Nové povinnosti, ktoré priniesla samosprávam zmena legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov

Newsletter
č. 4/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (2. časť)

Newsletter č. 4/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (2. časť) - Príloha č. 1
  
Newsletter č. 3/2018 - nájdete tu 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 
Newsletter č. 2/2018 - nájdete tu 
Vybrané časti Novely zákona o obecnom zriadení (2. časť)

Newsletter č. 1/2018
- nájdete tu
Vybrané časti Novely zákona o obecnom zriadení