Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Utorok, 15 január 2013

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ako aj ďalšie odborno - metodické usmernenia nájdete na nasledovnej stránke: www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/  

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

< Predchádzajúca   Ďalšia >