Hlavná stránka

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“

Utorok, 10 september 2019

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“ (číslo projektu: SK/FMP/6c/01/023) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika má spoločenský dopad, čo je založené na partnerstve česko-slovenskej spolupráce.

Projektom sa posilnila česko-slovenská spolupráca a to v oblasti ochrany, využívania a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa vytvoril nový priestor na realizáciu aktivít a podujatí pre obyvateľov cezhraničného územia.

Celý článok...

Newsletter č. 18/2019

Piatok, 21 jún 2019
Newsletter č. 18/2019 pod názvom Riadenie parkovania v mestách a obciach nájdete tu
Riadenie parkovania v mestách a obciach - príloha - tu

30. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 27 máj 2019

V dňoch 22. a 23. mája 2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Delegáti dvojdňového snemu ZMOS sa venovali prioritám pre nadchádzajúce obdobie, okrem iného jednohlasne schválili prioritné aktivity, ktoré bude ZMOS presadzovať v rámci svojej činnosti a aktivít. Za predsedu organizácie bol zvolený Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok.

Naše združenie na 30. sneme ZMOS reprezentovali: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce Dolná Tižina, Mgr. Karina Holešová, starostka obce Hlboké nad Váhom, Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce Súľov Hradná, Ing. Anton Pláňavský, starosta obce Petrovice, Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce Kolárovice, Ing. Martin Šimún, starosta obce Hvozdnica, PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce Kotešová, Ing. Jozef Mičieta, starosta obce Veľké Rovne, Ing. Peter Zelník, starosta obce Dolný Hričov, Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce Horný Hričov, Mgr. Roman Lisický, starosta obce Svederník, Anton Štefko, starosta obce Lutiše, PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza, Ing. Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom, Jozef Dávidik, starosta obce Terchová, Ing. Jozef Papán, starosta obce Stráňavy, Ladislav Čička, starosta obce Jablonové, Juraj Drdák, starosta obce Bitarová, Ervín Schmieger, starosta obce Ovčiarsko.

Celý článok...

Pracovná cesta v severnom a južnom Burgenlande

Piatok, 19 apríl 2019

V dňoch 15. až 17. apríla 2019 sa členovia Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia zúčastnili pracovnej cesty v severnom a južnom Burgenlande. Cieľom pracovnej cesty bola výmena skúsenosti v oblasti samosprávy, príklady dobrej praxe, rozvoj cestovného ruchu a súčasná krajinná tvorba.

V rámci programu sa zúčastnili odbornej prednášky s p. Stefanom Schindlerom, obchodným riaditeľ Združenia Neusiedlersee Tourismus, ktorý predstavil vývoj v oblasti cestovného ruchu, marketingu, pobytovú taxu, získanie a využitie karty „Neusiedler See Card“ a takmer neobmedzené možnosti športových a oddychových aktivít na Neziderskom jazere.

Celý článok...

Príručka s názvom Dobrý deň, samospráva

Streda, 16 január 2019

Príručka s názvom Dobrý deň, samospráva je materiál s možnosťou orientácie v zložitom svete samosprávy miest a obcí, ktorý sa stále dynamicky vyvíja a mení. Príručka nenahradí zákony, ani vykonávacie predpisy, ale je vhodným sprievodcom v komunálnej legislatíve. Určite však poskytne najdôležitejšie základné informácie o právnom a ekonomickom prostredí, v ktorom naše mestá a obce pôsobia a v ktorom ich volení predstavitelia prijímajú svoje rozhodnutia.
Príručka je určená každému, kto má záujem o aktívnu účasť na správe miestnych záležitostí - link tu.

Volené orgány nastupujú do nového volebného obdobia

Streda, 02 január 2019

Po ustanovujúcich rokovaniach mestských a obecných zastupiteľstiev volené orgány nastupujú do nového volebného obdobia.
Spracovaný newsletter preto reaguje na prvé kroky nielen vo vzťahu k preberaniu agendy, ale aj k informáciám týkajúcim sa účtov, procesov verejného obstarávania, priebehu správnych konaní, vedeniu obecnej kroniky,

Všetky tieto a ďalšie informácie sú k dispozícii na tomto linku tu.
Spomínaný vzor poverenia starostu (primátora) je tiež k dispozícii vo textovom formáte word na linku tu.

Newsletter č. 7/2018

Streda, 07 november 2018

Newsletter č. 7/2018 pod názvom Komunálne voľby a GDPR nájdete tu .
Návrhy formulárov k spracovaniu osobných údajov - tu.

Uznesenie a priority 29. snemu ZMOS

Piatok, 08 jún 2018

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti uznesenie a priority 29. snemu ZMOS - tu.

Komunálny spravodajca z 29.snemu ZMOS

Utorok, 29 máj 2018

Prečítajte si Komunálny spravodajca z 29. znemu ZMOS. Nájdete ho tu.

Metodické príručky k ochrane osobných údajov na podmienky samosprávy

Pondelok, 14 máj 2018

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov vypracoval Úrad na ochranu osobných údajov pre ZMOS metodické príručky k ochrane osobných údajov na podmienky samosprávy.

ZMOS - nová legislatíva: tu
Krátky sprievodca pre mestá a obce: tu
Metodické usmernenie č. 1/2018 Inštitút zodpovednej osoby v podmienkach obcí a miest: tu

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že ochrana údajov v rámci informačného systému DCOM je zabezpečovaná Združením DEUS v rámci rozšírených zmluvných podmienok bezplatne.
Bližšie informácie získate tu

Úrad na ochranu osobných údajov zároveň vytvoril osobitnú rubriku na svojej web stránke.
Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z. nájdete tu.

Zobrazujem 41 - 50 z 141