Hlavná stránka

Komentár k novele Zákonníka práce

Nedeľa, 14 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo komentár k novele Zákonníka práce. Viac tu.

Newsletter k zmene legislatívy v oblasti hazardných hier

Utorok, 02 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity s názvom Včasná intervencia národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa zmeny legislatívy v oblasti hazardných hier. Viac tu.

Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc II.

Streda, 20 január 2021

Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc II. prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac tu.

Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc I.

Streda, 20 január 2021

Aktuálny dokument prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac tu.

Nakladanie s majetkom obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - obchodná verejná súťaž

Utorok, 29 december 2020

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa nakladania s majetkom obcí vo vzťahu k obchodnej verejnej súťaži.

Mnohokrát mestá a obce pri prevode majetku chcú dosiahnuť čo najvyšší príjem do rozpočtu a práve vtedy je ideálne využiť obchodnú verejnú súťaž ako najtransparentnejší spôsob prevodu majetku. Newsletter je rozdelený do dvoch častí. Prvou je úvod vo vzťahu k všeobecnej problematike nakladania s majetkom obce a v druhej časti sa špeciálne venuje obchodnej verejnej súťaži. V prílohe je k dispozícii vzor obchodných podmienok, ktorý môžu samosprávy použiť a upraviť pre potreby miest a obcí. Tento newsletter je zameraný na prípady hodné osobitného zreteľa, prispieva k lepšej aplikačnej praxi pri prevodoch majetku obcí.

Newsletter je k dispozícii tu.
Príloha k dokumentu a každý, doteraz spracovaný newsletter, je k dispozícii tu.

Aktuálne informácie k druhému celoplošnému testovaniu

Piatok, 06 november 2020

ZMOS: ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadnú a pre samosprávu principiálnu pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil. Viac  tu.

COVID-19: Spresnený systém testovania v okresoch mimo červených okresov. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o spresnenom systéme testovania v okresoch mimo "červených okresov", ktorý vo včerajších večerných hodinách ZMOSu sprístupnili ozbrojené sily a súbežne aj rezort vnútra. Viac tu.

COVID-19: Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. MPSVR SR na svoje webovej stránke aktualizovalo usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. Viac tu.

COVID-19: K druhému kolu celoplošného testovania. V červených okresoch je naplánovaných na sobotu 2 805 odberových miest a 2 715 tímov. V nedeľu by sa testovanie malo realizovať v 2 751 odberových miestach a zabezpečiť by ho malo 2 683 odberových tímov. Je určený aj pre tie osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020. Viac tu.

COVID-19: Kontroly na hraniciach. Na hraniciach sa spustili opätovne náhodné kontroly pri vstupe a výstupe do a z krajiny, celkovo na 40 hraničných priechodoch. Viac tu.

COVID-19: Predĺženie zákazu vychádzania. Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní predĺžila zákaz vychádzania do 14. novembra. Viac tu.

Manuál ZMOS k celoplošnému testovaniu Spoločná zodpovednosť 4. verzia

Piatok, 30 október 2020

Legislatívne zabezpečenie administratívnej výpomoci počas testovania. V poradí štvrtá aktualizácia dokumentu reaguje hlavne na otázky z pracovnoprávnej oblasti a tiež sociálnu oblasť. Viac  tu.

Stručné otázky a jasné odpovede v kocke. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s prípravou na celoplošné testovanie, a na základe informácií, ktoré zhromažďuje od samospráv spracovalo manuál so stručnými otázkami a jasnými odpoveďami, ktorý ponúka informácie po ktorých je mimoriadny dopyt zo strany miest a obcí. Viac tu.

Aktualizácia usmernenia rezortu práce určená sociálnym službám k 29.10.2020

Piatok, 30 október 2020

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalšiu aktualizáciu usmernenia rezortu práce, ktorá je určená sociálny službám. Viac tu.

Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19 (29.10.2020)

Štvrtok, 29 október 2020

Legislatívne zabezpečenie administratívnej výpomoci počas testovania. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti detailné usmernenie so vzorom zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na ktorú sa viaže finančná odmena. Viac  tu.

Aktualizácia usmernenia pre sociálne služby k plošnému testovaniu (28. 10. 2020). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktualizovalo svoje usmernenie týkajúce sa celoplošného testovania zariadení sociálnych služieb v nadväznosti na uznesenie Vlády SR zo dňa 28. októbra 2020. Uverejnená aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách ku dňu 28. 10. 2020. Viac tu.

Pandemická OČR a PN a celoplošné testovanie. Účasť resp. neúčasť na celoplošnom testovaní nemá vplyv na nárok poistenca na pandemické ošetrovné. Nárok vzniká, ak bola zavretá trieda či škola rozhodnutím príslušného orgánu. Viac tu.

Aktuálne usmernenie k oznamovaniu neprítomných detí a žiakov Sociálnej poisťovni. Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (aktualizované 27. 10. 2020). Viac tu.

Výzva pre zdravotníkov v regiónoch. Rezort obrany doteraz eviduje nedostatok zdravotníckeho personálu a vyzýva na pomoc s celoplošným testovaním obyvateľov SR na ochorenie COVID-19. Viac tu.

Najčastejšie otázky a odpovede. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti rubriku v ktorej ponúkame najčastejšie otázky s odpoveďami. Viac tu.

ŠKOLSTVO: Aktuálne usmernenie k postupu materských a základných škôl. Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky včera (27. októbra) vydalo usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020. Viac tu.

VLÁDA: V stredu 28. októbra 2020 o 6.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo v poradí 47. rokovanie vlády. Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti vypracovalo prehľad schválených kľúčových materiálov. Viac tu.

Newsletter č. 34/2020

Piatok, 17 júl 2020
Newsletter č. 19/2019 pod názvom Prehľad vybraných legislatívnych zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky a samospráva v mesiaci jún 2020 nájdete tu
Zobrazujem 21 - 30 z 137