Hlavná stránka

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Stanovisko ZMOS-u k návrhu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach 

Rozpočtový a informačný systém pre samosprávu

Nedeľa, 26 september 2010

List od predstaviteľov MF SR a ZMOS-u 

Informácia o "Rozpočtovom a informačnom systéme pre samosprávu (RIS.SAM)".

Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky

Štvrtok, 26 august 2010

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

Dávame Vám do pozornosti, že od 1. septembra 2010 platí zákonom 200/2010 Z.z. novelizovaný zákon 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky, ktorý prináša niektoré zmeny, ktoré mohli ujsť Vašej pozornosti:
  

Celý článok...

Informácia o skoršom prevode dane z príjmov FO

Pondelok, 23 august 2010

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

jedným z výsledkov pracovného rokovania medzi štátnym tajomníkom MF SR Vladimírom Tvaroškom so zástupcami ZMOS, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. augusta 2010, je aj potvrdenie požiadavky ZMOS na skorší prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb.  

Celý článok...
Zobrazujem 111 - 120 z 140