Hlavná stránka

Manuál vypracovaný k zimnej údržbe a územnej spolupráci

Pondelok, 06 december 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti manuál vypracovaný k zimnej údržbe a územnej spolupráci, kde sa sústreďuje na povinnosti a možnosti so správou či užívaním komunikácií. Viac si prečítajte tu.

Komunálny spravodajca: Prehľad vybraných rozsudkov z viacerých oblasti práva

Štvrtok, 25 november 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálny prehľad legislatívnych zmien vypracovaný v spolupráci s portálom judikáty.info. Komunálny Spravodajca sa zameriava na vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva. Viac si prečítajte tu.

Aktuálny prehľad legislatívnych zmien za ostatné obdobie

Štvrtok, 11 november 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalšie vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktorý sa týka aktuálneho prehľadu legislatívnych zmien za obdobie september - november 2021. V prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce v predmetných mesiacoch. Viac si prečítajte tu.

Usmernenie k ochrane a výrubu drevín

Piatok, 15 október 2021

Ochrana drevín je súčasťou ochrany zelene, nesie v sebe estetické aj environmentálne prvky, spája zákonné povinnosti s lokálnymi potrebami. Zákonná úprava tejto oblasti je pomerne rozsiahla, resp. je obsiahnutá vo viacerých právnych predpisoch. V aktuálnom vydaní manuálu v rámci Včasnej intervencie sú uvedené praktické informácie o právach a povinnostiach na tomto úseku. Viac si prečítajte tu.

Deň komunálu na hornom Považí (16. september 2021)

Štvrtok, 16 september 2021

Dňa 16. septembra 2021 Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska v zastúpení s PhDr. Michalom Kaliňak, PhD., ústredným riaditeľom ZMOS, zorganizovalo podujatie „Deň komunálu. Viac informácií o tomto podujatí sa dočítate v článku tu. Fotky z uvedenej akcie foto 1 a foto 2. Môžete si prečítať aj zaujímavý článok 30 rokov Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia, ktorý nájdete tu.

ZMOS dáva do pozornosti ďalší manuál k viacerým témam samospráve

Utorok, 05 október 2021

Vypracovali sme ďalší manuál. Aktuálny sa týka zmien v oblasti pozemných komunikácií z pohľadu samospráv, zrušenia povinnosti zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom, oprávnení obce vykonávať údržbu a zhodnocovanie majetku s neznámym vlastníkom a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania s prihliadnutím na zmeny od 1. júla 2021. Link tu.

Komunálny spravodajca k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pondelok, 23 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska sa v ďalšom vydaní Komunálneho Spravodajcu venuje novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý reaguje na legislatívne zmeny a nechýbajú v ňom ani presmerovania na konsolidované znenie ostatných zákonov, s ktorými tieto zmeny súvisia. Link tu.

Komunálny spravodajca k vážiacim systémom zberných vozidiel

Pondelok, 23 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktoré sa týka zrušenia povinnosti vybaviť zberné vozidlá na odpad vážiacim zariadením. Link tu.

ZMOS vypracoval manuál k reklamným stavbám a objektívnej zodpovednosti

Utorok, 10 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti manuál, ktorý sa venuje regulácii reklamných stavieb, odstraňovaniu vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke a objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla vo vzťahu k rozšíreniu kompetencií samospráv. Link tu.

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov ...

Štvrtok, 08 júl 2021

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov z majetku štátu do vlastníctva obcí. Link tu.

Zobrazujem 11 - 20 z 141