Aktuálne výzvy

Utorok, 08 september 2009
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci organ pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dna 21. augusta 2009 výzvu pre:

Operačný ciel 1.1 a 1.2 - Prioritnej osi 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. 

Informácie a relevantne dokumenty k výzvam získate na www.opzp.sk , resp. na:

<>Informačnom dni na tému - Ako si poradiť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok /vypracovanie žiadosti, ITMS, prílohy/, ktorý sa 
bude konať dňa: 
25. 8. 2009 /utorok/ o 9.00 hod. v hoteli Kultúra v Ružomberku,
26.8. 2009 /streda/ o 9.00 hod. v hoteli BOSS v Žiline.  


< Predchádzajúca   Ďalšia >