Aktuálne výzvy

Pondelok, 03 august 2009
Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vśs informovať, že MZP SR zverejnilo dňa 17.7.2009 aktualizovaný harmonogram výziev v rámci Operačného programu Životné prostredie.

V zmysle tohto harmonogramu možno do konca roku 2009 očakávať výzvy na:

Operačný cieľ 3.1. - Ochrana ovzdušia (I. a III. skupina aktivít) - august 2009

Operačný cieľ 1.1. - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou - september 2009

Operačný cieľ 1.2. - Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd - september 2009

Operačný cieľ 4.2 - Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov - november 2009

Operačný cieľ 2.1. - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami  - december 2009


Harmonogram i všetky informácie k výzvam nájdete na www.opzp.sk.

< Predchádzajúca   Ďalšia >