Uverejňujeme ďalšie dokumenty

Streda, 18 marec 2009

Do sekcie oznamy pribudli ďalšie dôležité dokumenty:

Vysporiadanie pozemkov
Finančné možnosti MVF
Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Regionálneho operačného programu
Dopady  krízy na obce - marec, MF SR
Stavebný zákon - návrh

Oznamy

< Predchádzajúca   Ďalšia >