Nové dokumenty

Utorok, 03 marec 2009

Upozorňujeme na nové dokumenty, ktoré boli uverejnené na stránkach www.zmoshp.sk. Všetky nájdete v kategórii oznamy.

Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy 
Aktualizácia odhadu výnosu dane z príjmov FO (bez sankcií)
Vývoj príjmov obcí z výnosu dane z príjmov FO
Východiskové parametre rozpočtov obcí na rok 2009
Aktuálna situácia v sociálnej oblasti
Navrhované zmeny- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Koncepcia komunálnej reformy modernizácie územnej samosprávy v SR

Oznamy

< Predchádzajúca   Ďalšia >