Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Sobota, 24 január 2009
Žilina 19. január 2009

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje rovnako ako v predchádzajúcom roku výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby i fyzické osoby, najmä kultúrne organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy, obce a mestá, ale i podnikateľské subjekty sídliace na území Žilinského kraja, ktoré predložia svoj projekt na predpísanom formulári do 31. januára 2009 (http://www.regionzilina.sk/files/odbory/kultura/rok-2008/Grantovy-formular-2009.doc ).
„V roku 2008 sme prerozdelili 165 969,59 eur (5 mil. Sk), pričom prostriedky išli rovnomerne do všetkých 5 regiónov nášho kraja. Celkovo sme podporili 169 kultúrnych projektov,“ pozitívne hodnotil minuloročnú podporu kultúry predseda ŽSK Juraj Blanár. „Grantový systém ŽSK je zameraný na podporu tradičnej ľudovej kultúry, významných kultúrnych podujatí v Žilinskom kraji, tvorivosti detí a mládeže, slovenského národného, regionálneho a kultúrneho povedomia, prezentácie kultúry Žilinského kraja, ale napr. aj na opravu pamiatok a edičnú činnosť.“ Na Kysuciach bol napr. podporený folklórny súbor Drevár v projekte Zachovávanie kultúrneho dedičstva, folklórnych tradícií na Slovensku, ďalej oslavy zvrchovanosti Slovenska, či prehliadka duchovnej tvorby – Jurinova jeseň 2008. V regióne Horné Považie bol úspešný projekt výstavy Dlhopoľskí páni majstri, festival slovenských profesionálnych bábkových divadiel či 29. Svetový kongres FIAP. Na Orave sa žiadatelia mohli tešiť z dotácie na podporu detských foklórnych súborov Podbielan a Kašunka, ale prostriedky pomohli aj organizátorom Podroháčských slávností či pri vydaní monografie o obci Osádka. Na Liptove sa podarilo podporiť napr. festival Country Folk Fest, ale tiež opravu interiéru sály kultúrneho domu v Liptovských Kľačanoch. V regióne Turiec získal podporu napr. projekt Martinský festival fotoklubov, Jazernícke noviny a mnohé ďalšie.
Maximálna výška dotácie pre rok 2009 je 2 650,- € (79 833,90 Sk), minimálna výška 800,- € (24 100,80 Sk). Novinkou v roku 2009 je druhé kolo podávania žiadostí, ktoré bude ukončené 31. mája 2009.

Peter Kubica
hovorca ŽSK
< Predchádzajúca   Ďalšia >