Výmenno-poznávací pobyt 30.-31.10.2008

Sobota, 17 január 2009
Výmenno-poznávací pobyt členov regionálneho združenia sa konal v dňoch 30.-31. októbra 2008 v regióne Buchlovice, Modrá, Tupesy, Velehrad. Členovia združenia mali možnosť stretnutia so starostami tohto regiónu,  vymeniť si skúsenosti v rámci čerpania finančných prostriedkov z Európskych fondov,  porovnať štruktúru, koncepciu a nástroje na úrovni komunálnej a regionálnej politiky s našou, získať skúsenosti pri budovaní obcí a prevádzkovaní spoločnosti služieb v rámci regiónu.


Zaujímavým projektom je nová Moderná škola vo Velehrade v hodnote 109 mil. korún českých, ktorá je zapojená do programu Modelový školský vzdelávací program - Tvorivá škola.

Za pozornosť stála aj obnova múzea Tupeskej keramiky z fondov EÚ , ktorá vznikla v 16. storočí a do dnešnej doby jej tradícia pokračuje a ďalej sa rozvíja.

V obci Modra členovia nášho združenia mali možnosť vidieť vybudovaný Archeoskanzem a cyklotrasy v rámci projektov EÚ.

Ing. Jiří Černý, starosta myěsts Buchlovice previedol členov združenia v múzeu Podhradí zriadeného z finančných prostriedkov EÚ, iniciatívy programu INTERREG III.A  v rámci rozvoja a cezhraničnej spolupráce  ČR-SR.

Fotografie z pobytu

< Predchádzajúca