Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja k dopravnej infraštruktúre

Sobota, 10 január 2009
Oceňujem všetky kroky súčasnej vlády vedúce k výstavbe cestnej siete a hlavne nadradenej diaľničnej siete, pretože po ôsmych rokoch stagnovania a prešľapovania minulej vlády vo výstavbe diaľnic máme dnes pred nami reálne kroky - prijatie novely o nadradenej infraštruktúre, ktorá umožní urýchliť stavebnú prípravu, reálne rozbehnutie tzv. PPP projektov.
Odborníci sa zjednotili na tom, že táto nečinnosť významne predražila výstavbu súčasných úsekov vzhľadom na infláciu a rast cien v stavebnej oblasti za toto osemročné obdobie. Na minulotýždňovej konferencii Národnej diaľničnej spoločnosti o Žilinskom dopravnom uzle v Žiline sa zúčastnení odborníci jednoznačne zhodli na nezastupiteľnej úlohe ciest, diaľnic a rýchlostných ciest pri zabezpečení trvalo udržateľného hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky, rozvoja krajov a tiež riešení dnes už kritických úsekov ciest I. triedy, kde je výrazne prekročená prípustná dopravná intenzita dopravy, ako je napríklad úsek cesty I/18 Strečnianskou úžinou – v súčasnosti najkritickejší úsek na Slovensku. Rovnako sa odborníci zhodli na potrebe urýchleného postupu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, pretože každý odklad ich výstavbu predraží. Súčasná svetová finančná kríza sa pre nás prejavila práve v tej najnevhodnejšej chvíli, kedy práve prebiehajú výberové konania na koncesionára tzv. PPP projektov troch balíkov úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.
V treťom diaľničnom balíku PPP projektov sa nachádza aj úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala. Tento úsek je na diaľnici D1 kritickým uzlom, ktorý je potrebné prioritne vybudovať nielen kvôli spomínanému úseku pod Strečnom, ale aj z hľadiska narastajúcej osobnej, nákladnej, ale i ťažkej tranzitnej dopravy smerujúcej do Žiliny zo severu či juhu smerom do Košíc. Prílev investícií do výroby v rôznych oblastiach priemyslu v našom kraji, po ktorom sme tak volali, prináša i enormný nárast nákladnej dopravy, čo už dnes spôsobuje občasne kolaps v krajskom meste Žilina. Ak sa nebude táto situácia riešiť v dostatočnom časovom predstihu práve vybudovaním úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala, tak nastane úplný kolaps, ktorý bude úplne paralyzovať život krajského mesta, ale i významného dopravného uzla v rámci európskych tranzitných koridorov Va a VI.
Oslovím v najbližšej dobe ministra dopravy, splnomocnenca vlády pre urýchlenie postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku a predsedu vlády, aby sme rokovali o prioritnom budovaní nielen úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala, ale aj úseku D3 cez Kysuce a rýchlostnej komunikácie R3 cez Turiec a Oravu.

V Žiline 18. novembra 2008 Juraj Blanár, predseda ŽSK
< Predchádzajúca   Ďalšia >