Ocenili nominované samosprávy za ich výnimočné aktivity

Utorok, 18 apríl 2023

Počas 34. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa konal 23. - 24. mája 2023 v Národnom tenisovom centre v Bratislave, partneri ZMOS, VÚB Banka, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s., počas galavečera ocenili nominované samosprávy za ich výnimočné aktivity pre svojich obyvateľov v troch kategóriách. V prvej kategórií SMART boli tento rok do užšieho výberu nominované samosprávy:

Obec Teplička nad Váhom za viacero inovatívnych riešení pre obec bohaté skúsenosti. Za posledné roky pre obyvateľov tejto samosprávy vybudovala stojiská pre veľkoobjemové kontajnery s integrovaným systémom merania napĺňania a s automatickým hlásením stavu zbernej spoločnosti, atletickú dráhu pri futbalovom ihrisku slúžiacu pre verejné športové aktivity, detské ihrisko vybudované výlučne s prírodných materiálov, zmodernizovala interiér materského centra, zabezpečila bezkľúčový vstup do miestneho bytového domu, zmodernizovala stravovací systém v školskej jedálni pre žiakov a zamestnancov školského zariadenia, vybudovala ohrev teplej vody pre miestny športklub prostredníctvom slnečných kolektorov, dokončila realizáciu lávky spájajúcej obec s mestom nielen pre peších, ale aj pre cyklistov, zmodernizovala osvetlenie obecného úradu. Môžeme povedať, že táto samospráva je príkladom, ako sa dá aplikovať inovatívne a inteligentné riešenia pre obyvateľov s rozumom.

Mesto Prešov za realizáciu viacerých zaujímavých projektov na zlepšenie klímy, životného prostredia, dopravy a energetickej úspory čím prispelo k transformácií smart mesto.

Mesto Senec, pretože ako jedna z prvých samospráv na Slovenku začala reálne zaoberať triedením kuchynského odpadu prostredníctvom zberných nádob a to najskôr formou pilotného projektu vo vybraných lokalitách a neskôr na celom území mesta. foto - odovzdávanie

Ďalšia >