Usmernenie k ochrane a výrubu drevín

Piatok, 15 október 2021

Ochrana drevín je súčasťou ochrany zelene, nesie v sebe estetické aj environmentálne prvky, spája zákonné povinnosti s lokálnymi potrebami. Zákonná úprava tejto oblasti je pomerne rozsiahla, resp. je obsiahnutá vo viacerých právnych predpisoch. V aktuálnom vydaní manuálu v rámci Včasnej intervencie sú uvedené praktické informácie o právach a povinnostiach na tomto úseku. Viac si prečítajte tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >