Komunálny spravodajca k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pondelok, 23 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska sa v ďalšom vydaní Komunálneho Spravodajcu venuje novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý reaguje na legislatívne zmeny a nechýbajú v ňom ani presmerovania na konsolidované znenie ostatných zákonov, s ktorými tieto zmeny súvisia. Link tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >