Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe

Streda, 24 marec 2021

Príručku sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií. Príručka má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty, obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Link tu.

Ďalšia >