Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc I.

Streda, 20 január 2021

Aktuálny dokument prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >