Pracovná cesta v severnom a južnom Burgenlande

Piatok, 19 apríl 2019

V dňoch 15. až 17. apríla 2019 sa členovia Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia zúčastnili pracovnej cesty v severnom a južnom Burgenlande. Cieľom pracovnej cesty bola výmena skúsenosti v oblasti samosprávy, príklady dobrej praxe, rozvoj cestovného ruchu a súčasná krajinná tvorba.

V rámci programu sa zúčastnili odbornej prednášky s p. Stefanom Schindlerom, obchodným riaditeľ Združenia Neusiedlersee Tourismus, ktorý predstavil vývoj v oblasti cestovného ruchu, marketingu, pobytovú taxu, získanie a využitie karty „Neusiedler See Card“ a takmer neobmedzené možnosti športových a oddychových aktivít na Neziderskom jazere.

Ďalšie pracovné stretnutie sa uskutočnilo v obci GOLS so starostom obce p. Hansom Schrammelom, ktorý má svojich predkov na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo v kultúrnom a vinárskom dome, spojenom s infocentrom - Weinkulturhaus. Počas stretnutia predstavil aktivity a personálny aparát obce a organizácie Weinkulturhaus.

V južnom Burgenlande v obci Eisenberg/Deutsche Schützen privítal členov združenia starosta obce Franz Wachter, zástupca starostu Herbert Weber a prednosta Borthold Schlaffer. V rámci spoločnej diskusii starostovia porovnávali systém financovania verejnej správy v Rakúsku s podmienkami v SR a vzájomne si vymenili skúsenosti v oblasti školstva, sociálnej oblasti a rozvoji regiónu.

V ďalej v obci mali možnosť absolvovať prechádzku po vyhliadkovej platforme Weinblick, odkiaľ bolo možnosť sledovať hranicu s Maďarskom a Slovinskom.

V obci Althodis, v národnom parku Geschriebenstein členovia združenia absolvovali prechod po chodníku v korunách stromov, ktorý bol zrealizovaný v rámci štrukturálnych fondov, informovala Katarína Reschel, zástupkyňa turistického zväzu Südburgenland Tourismus.

Ubytovanie pre účastníkov pracovnej cesty bolo zabezpečené v hoteli Park In n Radison v Madarsku.

Fotky z uvedenej akcie: foto1, foto2, foto3, foto4 a foto5.

< Predchádzajúca   Ďalšia >