Volené orgány nastupujú do nového volebného obdobia

Streda, 02 január 2019

Po ustanovujúcich rokovaniach mestských a obecných zastupiteľstiev volené orgány nastupujú do nového volebného obdobia.
Spracovaný newsletter preto reaguje na prvé kroky nielen vo vzťahu k preberaniu agendy, ale aj k informáciám týkajúcim sa účtov, procesov verejného obstarávania, priebehu správnych konaní, vedeniu obecnej kroniky,

Všetky tieto a ďalšie informácie sú k dispozícii na tomto linku tu.
Spomínaný vzor poverenia starostu (primátora) je tiež k dispozícii vo textovom formáte word na linku tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >