Odborný seminár novele zákona o sociálnych službách

Piatok, 20 apríl 2018

Dňa, 25. apríla 2018 (streda) sa uskutoční odborný seminár venovaný novele zákona o sociálnych službách, najmä z pohľadu ich financovania a tvorby komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb, ako aj so zmenami v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele z pohľadu miest a obcí. Oficiálnu pozvánku s návratkou nájdete tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >