Komunálny spravodajca

Streda, 13 jún 2018
Komunálny spravodajca č. 18/2018 - nájdete tu 
Štatút obce po novele zákona o obecnom zriadení.
  
Komunálny spravodajca č. 17/2018 - nájdete tu 
Zásady odmeňovania poslancov po novele zákona o obecnom zriadení.
 
Komunálny spravodajca č. 16/2018 - nájdete tu 
Rieši povinné uznesenia OZ pred komunálnymi voľbami.

Komunálny spravodajca 29. SNEM ZMOS
- nájdete tu
Venuje sa 29. snemu ZMOS-u.

Komunálny spravodajca č. 15/2018
- nájdete tu
Prehľad vybratých právnych predpisov za mesiac apríl 2018.

Komunálny spravodajca č. 14/2018 - nájdete tu
Prehľad vybratých právnych predpisov za mesiac marec 2018.

Komunálny spravodajca č. 13/2018 - nájdete tu
Venuje sa zákonu o regionálnej investičnej pomoci.

Komunálny spravodajca č. 12/2018 - nájdete tu 
Zmena Sadzobníka správnych poplatkov vyberaných obcou.

Komunálny spravodajca č. 11/2018 - nájdete tu
Zmena v zákone o vodách a verejných kanalizáciách.

Komunálny spravodajca č. 10/2018 - nájdete tu
Prehľad vybratých právnych predpisov za mesiac február 2018.

Komunálny spravodajca č. 9/2018 - nájdete tu
Sociálnoprávna ochrana detí.

Komunálny spravodajca č. 8/2018 - nájdete tu 
Zmeny v zákone o obecnom zriadení časť II.

Komunálny spravodajca č. 7/2018 - nájdete tu 
Zmeny v zákone o obecnom zriadení časť I.
 
Komunálny spravodajca č. 6/2018 - nájdete tu 
Zodpovedná osoba v zákone o ochrane osobných údajov.
 
Komunálny spravodajca č. 5/2018 - nájdete tu
Prehľad o zmenách o poskytovaní sociálnych služieb.

Komunálny spravodajca č. 4/2018
- nájdete tu
Sadzovník správnych poplatkov.

Komunálny spravodajca č. 3/2018
- nájdete tu
Venuje sa predĺženia odvolacej lehoty v daňových rozhodnutiach.

Komunálny spravodajca č. 2/2018 - nájdete tu
Venuje sa sociálnym službám. Reaguje na novelu zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Vám pomôže zorientovať sa v najdôležitejších zmenách, ktoré novele zákona priniesla s účinnosťou k 1.1.2018.

Komunálny spravodajca č. 1/2018 - nájdete tu
Komplexne mapuje legislatívu týkajúcu sa samosprávy a uverejnenú v Zbierke zákonov na prelome rokov 2017/2018.