Informácia o výsledkoch rokovania zo SPF

Streda, 22 február 2017

Dňa 1.2.2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov ZMOS s vedením Slovenského pozemkového fondu. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky majetkovoprávneho usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve miest a obcí, pozemky neznámych vlastníkov, činnosť SPF a jeho regionálnych pracovísk a vzájomné vzťahy medzi SPF a mestami, obcami.

Výsledky rokovania

< Predchádzajúca   Ďalšia >