Elektronizácia verejnej správy so zavadzaním elektronických služieb

Utorok, 04 október 2016

Od prvého novembra 2016 začína platiť zákon o e-Governmente. Po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti prichádzajú pre orgány verejnej správy, vrátane miest a obcí nové povinnosti, ktoré sa týkajú celkovej elektronickej komunikácie. Zákon o e-Governmente vymedzuje potrebné základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to tak, že nebude potrebný osobný alebo listinný kontakt. „V praxi to znamená, že každé úradné podanie, napríklad návrh, oznámenie či úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené len elektronicky.

< Predchádzajúca   Ďalšia >