Rokovanie Rady RZMOHP

Streda, 22 jún 2016

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia na svojom pracovnom rokovaní dňa 13. júna 2016 okrem iného rokovalo  o zabezpečení opatrení správcom vodných tokov na území Horného Považia v oblasti prevencie, povodňovej situácie. Regionálne združenie žiada uvedenú situáciu riešiť prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska na Ministerstve životného prostredia SR, sekcie vôd.

Pôsobnosť SVP, š. p.

< Predchádzajúca   Ďalšia >