Financie a miestne dane v samospráve

Utorok, 25 november 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve, ktorou chce širokej verejnosti priblížiť základné informácie o financovaní miestnej územnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch. Brožúra obsahuje základné informácie, ktoré približujú oblasť financovania miest a obcí, miestne dane a poplatky, o ktorých síce rozhodujú miestne a obecné zastupiteľstvá, ale ich obyvatelia majú príležitosť sa k nim vyjadriť ešte pred ich samotným schválením.

 

Financie a miestne dane

< Predchádzajúca   Ďalšia >