Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014

Pondelok, 25 november 2013

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2014. Obce môžu pripravovať svoje rozpočty s tým, že konečné znenie východísk rozpočtov obcí a podmienok ich rozpočtového hospodárenia v roku 2014 budú známe až po schválení rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na rok 2014 ako aj novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na schôdzi NR SR, čo sa očakáva na prelome novembra a decembra 2013.

Aktuálne informácie, metodika a možné postupy prípravy rozpočtov samospráv na rok 2014

< Predchádzajúca   Ďalšia >