Program obnovy dediny 2014

Štvrtok, 08 august 2013

Dovoľujeme si vás informovať, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny. V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpry formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk až po nadobudnutí účinnosti avizovanej novely zákona a po spustení novej webovej aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Termín na doručenie žiadostí o podpoiru formnou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31.10.2013.

Informácie pre Program obnovy dediny pre rok 2014 nájdete tu.

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014

< Predchádzajúca   Ďalšia >