Súťaž Dedina roka 2013

Utorok, 16 apríl 2013
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska  vyhlasujú 7. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2013. Bližšie informácie pre súťaž nájdete na linku:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2013 . Termín uzávierky prihlášok je 30. apríla 2013. Víťazná obec bude odmenená podľa pravidiel súťaže. Internetové hlasovanie o „naj“ obec bude prebiehať od 6. mája do 31. augusta 2013 na webovej stránke www.e-obce.sk
Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Obce prihlásené do súťaže môžu získať nasledovné ocenenia:

víťaz súťaže získa titul Dedina roka a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny,
  • ocenenie Dedina ako hospodár,
  • ocenenie Dedina ako maľovaná,
  • ocenenie Dedina ako klenotnica,
  • ocenenie Dedina ako pospolitosť,
  • ocenenie Dedina ako partner,
  • ocenenie Dedina ako hostiteľ,
  • ocenenie Dedina ako záhrada,
Ďalšia >