Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Utorok, 15 január 2013

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečeniu plnenia povinnej školskej dochádzky, aby sa predišlo zbytočným problémom v evidencií žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

< Predchádzajúca   Ďalšia >