Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013

Piatok, 16 november 2012

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné  údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2013. Orientačné prepočty jednotkových koeficientov,  slúžia ako podklad pre stanovenie výšky dotácie pre školské zariadenia na rok 2013. Koeficienty sú napočítané v dvoch alternatívach. Prvá vychádza z predpokladaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte verejnej správy na rok 2013 , druhá (konzervatívnejšia) z výšky očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2012.

Dotácie pre obec rok 2013

Príprava rozpočtov samosprávy na rok 2013

< Predchádzajúca   Ďalšia >