Školenie používateľov Elektronického portálu odpadov

Streda, 07 marec 2012

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia v spolupráci s dcérskou spoločnosťou Združenie miest a obcí Slovenska, spoločnosťou MUNTech, s.r.o. dňa 6. marca 2012 na Mestskom úrade v Žiline realizovalo bezplatné školenie používateľov Elektronického systému odpadov. Školenia sa zúčastnili zamestnanci miestnej samosprávy a bolo zamerané na:

  • evidenciu žiadostí podľa § 64,
  • evidenciu komunálneho odpadu,
  • zadávanie, úpravu a mazanie údajov,
  • generovanie Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním,
  • generovanie Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce. 
< Predchádzajúca   Ďalšia >