Pozvánka na školenie

Štvrtok, 12 január 2012

Seminár k novele zákona č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2012 a novele zákon č. 548/2011 Z.z. ktorým sa v čl. III. mení a dopĺňa zákon  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2012 .

Pozvánka 

< Predchádzajúca   Ďalšia >