Zasadnutie snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia

Pondelok, 03 október 2011

Dňa 29. septembra 2011 sa konalo mimoriadne zasadnutie snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia, kde okrem iného bolo prijaté Vyhlásenie RZ k návrhu vlády SR k systému financovania samosprávy, k medializácii samosprávy a k požiadavkám pre vzájomnú spoluprácu a dohodu na riešení rozpočtov miest a obcí na roky 2011, 2012 ale tiež aj perspektívne na ďalšie roky.  

< Predchádzajúca   Ďalšia >