Návrh nového zákona o prerozdeľovaní tzv. podielových daní

Piatok, 12 august 2011

Dňa 11.08.2011  MF SR vypustilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona, ktorým má dôjsť k zásadným zmenám v prerozdeľovaní výnosov z tzv. podielových daní. Návrh sa odôvodňuje v duchu "keď šetrí štát, musí aj samospráva".

Materiál nájdete tu - https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=4281&langEID=1  a pripomienkovať ho je možné do 02.09.2011.  

Z doložky vplyvov navrhovanej úpravy:

Návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy, vzhľadom na to, že ide o vzájomne vykompenzovanú zmenu prerozdelenia daňových príjmov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územnej samosprávy.

Podľa prognózy na rok 2012 je dopad kvantifikovaný vo výške + 248 mil. € pre štátny rozpočet a -248 mil. € pre územnú samosprávu, z toho pre obce -186 mil. € a pre VÚC -62 mil. €.

Pre rok 2013 je dopad kvantifikovaný vo výške + 258 mil. € pre štátny rozpočet a -258 mil. € pre územnú samosprávu, z toho pre obce -194 mil. € a pre VÚC -64 mil. €.

Pre rok 2014 je dopad + 351 mil. € pre štátny rozpočet, -351 mil. € pre územnú samosprávu, z toho pre obce -263 mil. € a VÚC -88 mil. €.  

< Predchádzajúca   Ďalšia >