Potravinová pomoc

Piatok, 10 jún 2011

Potravinová pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu pre vybrané osoby pozostáva z 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín, nárok na potravinovú pomoc majú:

-       fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
-       poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 ,-Eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),
-       osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
-       deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
-       deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
-       deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
-       obyvatelia v zariadeniach pre seniorov a ústavoch sociálnej starostlivosti 

Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 € (nepracujúci poberatelia starobného predčasného, invalidného dôchodku), predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácií dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, predložia potvrdenie, ktoré vydá Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia potvrdenie, ktoré vydá Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

V prípade v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží rozhodnutie súdu.

 

List ministra Zsolta Simona k potravinovej pomoci

Najčastejšie kladené otázky k potravinovej pomoci

< Predchádzajúca   Ďalšia >