Usmernenie týkajúce sa postupu pri ohrození svahovými deformáciami

Utorok, 08 marec 2011

Vážení členovia,

prinášame Vám usmernenie na zabezpečenie postupu činnosti starostov obcí a primátorov miest pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií a aj s tým súvisiace kontakty na pracovníkov Krajského úradu životného prostredia a Obvodného úradu životného prostredia v Žiline. 

Usmernenie

Kontakty na KÚ ŽP

Kontakty na OÚ ŽP 

< Predchádzajúca   Ďalšia >