Voľby v Regionálnom združení miest a obcí Horného Považia

Štvrtok, 27 január 2011

Na zasadnutí snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia sa konali voľby do orgánov združenia.

 Za  predsedu  Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia bol zvolený Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina. Podpredsedom združenia je Marian Sliviak, starosta obce  Lietavská Lúčka, do Kontrolnej a revíznej komisie členovia združenia  zvolili Ing. Danu Veveričíkovú, starostku Dlhé Pole, Vieru  Hvizdákovú, starostku Paština Závada a Mgr. Antona Ďuranu, starostu obce Dolná Tižina.

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia od svojho vzniku  v roku 1991 obhajuje  zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne sa podieľa na rozvoji  ich samosprávnych funkcií, koordinuje postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh a navrhuje riešenia medzi samosprávnymi a územnými orgánmi.

< Predchádzajúca   Ďalšia >