Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OP Životné prostredie

Štvrtok, 03 február 2011

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 2.2.2011 výzvu na podávanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie pre:

Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Termín uzávierky prijímania žiadostí : 3.5.2011

< Predchádzajúca   Ďalšia >