Uzávierky žiadostí o granty na družobnú spoluprácu alebo na podporu miest

Vážení členovia RZ,

dávame Vám do pozornosti najbližšie uzávierky žiadosti o grant na družobnú spoluprácu alebo na podporu miest v rámci tematických sietí z komunitárneho programu Európa pre občanov 2007-2013:

Akcia 1 Opatrenie 1.1:

Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. júnom 2011 a 28. februárom 2012? Požiadajte si o grant! Nepremeškajte termín 1. február 2011! Nestihli ste? Požiadať o grant môžete v druhom kole výzvy k 1. júnu 2011. Aktivity môžete začať implementovať medzi 1. októbrom 2011 a 30. júnom 2012!

Akcia 1 Opatrenie 1.2:

Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. júnom a 31. decembrom 2011.

< Predchádzajúca   Ďalšia >