Prognóza výnosu dane z príjmov FO na rok 2011

Pondelok, 17 január 2011

Vláda Slovenskej republiky nerešpektovala ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a bez dohody so Združením miest a obcí Slovenska schválila uznesením č. 897/2010 zo dňa 15. decembra 2010 zmenu nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na základe tejto zmeny sa jednotlivým obciam v roku 2011 nebude prerozdeľovať výnos dane z príjmov fyzických osôb podľa štatistických ukazovateľov zverejnených v súlade s ustanoveniami zákona č. 564/2004 Z. z. k 31.10.2010 ale na základe schválenej zmeny.

Podľa prepočtov Kancelárie ZMOS má novela nariadenia vlády SR nepriaznivý dopad na rozpočty 2695, v ktorých oproti pôvodnej prognóze na rok 2011 bude nižší výnos dane z príjmov FO o 23 mil. eur. Nezmenený výnos dane z príjmov FO bude v 11 obciach a rast výnosu dane z príjmov FO je prognózovaný v 181 obciach. Dopad decembrovej zmeny nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na jednotlivé obce je uvedený v priloženej tabuľke.

Podrobnejší rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2011 podľa jednotlivých obcí je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR v časti VEREJNÉ FINANCIE - FIŚKÁLNA DECENTRALIZÁCIA - Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2011.

 

Prognóza výnosu dane z príjmov FO v roku 2011 pre jednotlivé obce:  

< Predchádzajúca   Ďalšia >