Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP prostredníctvom OPŽP

Utorok, 18 január 2011

Vážení členovia RZMOHP

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo harmonogram výziev ma predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ  prostredníctvom OPŽP pre rok 2011, ktorý nájdete na: 

http://www.opzp.sk/na-stiahnutie/harmonogram-vyziev2011/harmonogram-vyziev-op-zp-na-2011.doc

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že v súčasnosti je otvorená výzva na podávanie projektových žiadostí v rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ktorá má uzávierku 4.3.2011.

  

< Predchádzajúca   Ďalšia >