Programové vyhlásenie vlády SR

Sobota, 18 september 2010

Vážení členovia Rady ZMOS,

ako podklad na rokovanie Rady ZMOS k bodu 6. Programové vyhlásenie vlády SR vo väzbe na miestnu územnú samosprávu, vám zasielam text PVV v Pdf formáte so žlto vyznačenými pasážami, ktoré majú súvis s miestnou územnou samosprávou. 

Programové vyhlásenie vlády 

< Predchádzajúca   Ďalšia >