Informácia z rokovania Rady ZMOS

Štvrtok, 14 október 2010

 

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

z poverenia pána predsedu Michala Sýkoru Vám oznamujem, že Rada ZMOS na svojom rokovaní 5. októbra 2010 odsúhlasila postup vyjednávania zástupcov ZMOS s predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou a akceptovala návrh vlády SR dofinancovať výpadok dane z príjmov FO v roku 2010 pre mestá a obce vo výške 39,5mil. €.

Zároveň požiadala vládu SR, aby tieto prostriedky boli mestám a obciam poskytnuté do konca októbra 2010, o čom sme už informovali predsedníčku vlády SR Ivetu Radičovú. Zároveň Vás chcem informovať, že vláda SR dofinancuje DPH pre obce v rámci Programu rozvoja vidieka v roku 2010 čiastkou ďalších 10,5 mil. €. Metodika k postupu refundácie DPH je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ZMOS k nej zaujal stanovisko, o ktorom sme informovali ministra pôdohospodárstva SR Z. Simona. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

 

S pozdravom  

 

Milan Muška
výkonný podpredseda

 

< Predchádzajúca   Ďalšia >