Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Stanovisko ZMOS-u k návrhu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach 

< Predchádzajúca   Ďalšia >