Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach 

< Predchádzajúca   Ďalšia >