Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky

Štvrtok, 26 august 2010

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

Dávame Vám do pozornosti, že od 1. septembra 2010 platí zákonom 200/2010 Z.z. novelizovaný zákon 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky, ktorý prináša niektoré zmeny, ktoré mohli ujsť Vašej pozornosti:
  

Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné (okrem umiestnenia štátneho znaku podľa doterajších predpisov) umiestniť:

-         na vhodnom mieste v priestoroch školy štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

-         umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

Orgány územnej samosprávy sú povinné (okrem umiestnenia štátneho znaku podľa doterajších predpisov) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.


Štátne symboly, text preambuly Ústavy či text hymny je možné si stiahnuť z internetovej stránky Úradu vlády SR a vytlačiť.

 

S pozdravom

 

Milan Muška

výkonný podpredseda

< Predchádzajúca   Ďalšia >