Ostatné články

Zmena v súvislosti so zverejnením výziev Programu rozvoja vidieka 2007-2013

Sobota, 07 február 2009
Dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu v súvislosti so zverejnením výziev Programu rozvoja vidieka 2007-2013, ktoré sa týkajú obcí - Opatrenie 3.4.1 "Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo" a Opatrenie 3.4.2 "Obnova a rozvoj obcí". Zmena sa týka dokladovania členstva žiadateľa v združeniach.

Celý článok...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Sobota, 24 január 2009
Žilina 19. január 2009

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje rovnako ako v predchádzajúcom roku výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby i fyzické osoby, najmä kultúrne organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy, obce a mestá, ale i podnikateľské subjekty sídliace na území Žilinského kraja, ktoré predložia svoj projekt na predpísanom formulári do 31. januára 2009 (http://www.regionzilina.sk/files/odbory/kultura/rok-2008/Grantovy-formular-2009.doc ).

Celý článok...

Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja k dopravnej infraštruktúre

Sobota, 10 január 2009
Oceňujem všetky kroky súčasnej vlády vedúce k výstavbe cestnej siete a hlavne nadradenej diaľničnej siete, pretože po ôsmych rokoch stagnovania a prešľapovania minulej vlády vo výstavbe diaľnic máme dnes pred nami reálne kroky - prijatie novely o nadradenej infraštruktúre, ktorá umožní urýchliť stavebnú prípravu, reálne rozbehnutie tzv. PPP projektov.

Celý článok...

Povinnosti obce v rámci nového školského zákona

Sobota, 10 január 2009
Čo vyplýva pre obec ako zriaďovateľa z možnosti vstupovať do tvorby štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie?
Aké sú zákonné limity, ktoré obec nesmie prekročiť pri určení výšky mesačných príspevkov pre školy?
Aké sankcie obciam hrozia?

Celý článok...
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 91 - 94 z 94