Ostatné články

Stretnutie s primátorom Badenu Stefan Szirucsekom

Utorok, 18 apríl 2023

Primátor Badenu Stefan Szirucsek napísal na svojom Facebooku: "Dnes som mohol pozdraviť delegáciu 30 kolegov starostov zo Slovenského združenia miest a obcí Silein/Žilina ZMOS krátka výmena skúseností so záujemcami susedmi. Pohľad mimo škatule je často veľmi užitočný." Niekoľko fotografií z uvedeného stretnutia foto 1, foto 2 a foto 3.

Ocenili nominované samosprávy za ich výnimočné aktivity

Utorok, 18 apríl 2023

Počas 34. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa konal 23. - 24. mája 2023 v Národnom tenisovom centre v Bratislave, partneri ZMOS, VÚB Banka, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s., počas galavečera ocenili nominované samosprávy za ich výnimočné aktivity pre svojich obyvateľov v troch kategóriách. V prvej kategórií SMART boli tento rok do užšieho výberu nominované samosprávy:

Obec Teplička nad Váhom za viacero inovatívnych riešení pre obec bohaté skúsenosti. Za posledné roky pre obyvateľov tejto samosprávy vybudovala stojiská pre veľkoobjemové kontajnery s integrovaným systémom merania napĺňania a s automatickým hlásením stavu zbernej spoločnosti, atletickú dráhu pri futbalovom ihrisku slúžiacu pre verejné športové aktivity, detské ihrisko vybudované výlučne s prírodných materiálov, zmodernizovala interiér materského centra, zabezpečila bezkľúčový vstup do miestneho bytového domu, zmodernizovala stravovací systém v školskej jedálni pre žiakov a zamestnancov školského zariadenia, vybudovala ohrev teplej vody pre miestny športklub prostredníctvom slnečných kolektorov, dokončila realizáciu lávky spájajúcej obec s mestom nielen pre peších, ale aj pre cyklistov, zmodernizovala osvetlenie obecného úradu. Môžeme povedať, že táto samospráva je príkladom, ako sa dá aplikovať inovatívne a inteligentné riešenia pre obyvateľov s rozumom.

Mesto Prešov za realizáciu viacerých zaujímavých projektov na zlepšenie klímy, životného prostredia, dopravy a energetickej úspory čím prispelo k transformácií smart mesto.

Mesto Senec, pretože ako jedna z prvých samospráv na Slovenku začala reálne zaoberať triedením kuchynského odpadu prostredníctvom zberných nádob a to najskôr formou pilotného projektu vo vybraných lokalitách a neskôr na celom území mesta. foto - odovzdávanie

Komunálny Spravodajca nielen k tvorbe rozpočtu

Utorok, 22 november 2022

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu. Aktuálny Komunálny Spravodajca je prehľadom legislatívnych zmien a doplnení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj s krátkym komentárom je spracovaný v nadväznosti na ukončený proces komunálnych volieb do orgánov miestnej územnej samosprávy a na aktuálne obdobie prípravy a schvaľovania rozpočtov a všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac si prečítajte tu.

Naši starostovia kandidátmi za poslanca do VÚC

Štvrtok, 20 október 2022

Naši starostovia kandidátmi za poslancov VÚC. Podporme ich.

Jozef Dávidík, starosta obce Terchová - predvolebný leták

PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce Kotešová - predvolebný leták

Alica Kostolná, starostka obce Turie - predvolebný leták

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti pre mestá a obce na Slovensku ZMOS-om

Nedeľa, 22 máj 2022

Z dôvodu štrajkovej pohotovosti vyhlásenej na 32. mimoriadnom sneme ZMOS-u (Združenia miest a obcí Slovenska), do ktorej sa zapájajú mestá a obce Slovenska vrátane obce Nededza, v dňoch 19.05.2022 - 30.06.2022 bude na obecnom úrade zvesená obecná zástava.
Týmto obec vyjadruje podporu myšlienke štrajku, aby nedošlo k zníženiu finančných prostriedkov pre obce a mestá samotné vo výške cca. 618 miliónov EUR pre rok 2022 a 2023.

 

Duel SP 21 Ing. Peter Weber versus PhDr. Peter Vajda

Nedeľa, 22 máj 2022

Spôsobí zvyšovanie cien a energií a krátenie podielových daní samosprávam problémy? Budú musieť obce a mestá vypínať verejné osvetlenie, či zatvárať škôlky?. V Dueli SP 21 o uvedenej situácii diskutovali Ing. Peter Weber, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec MZ v Bytči a PhDr. Peter Vajda, predseda odbornej sekcie Rady ZMOS pre energetiku, starosta obce Nededza. Link na DUEL SP21 nájdete tu.

Novela zákona o miestnych daniach - schátrané stavby

Pondelok, 16 máj 2022

Bratislava - 12. mája 2022 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva v rámci Komunálneho Spravodajcu do pozornosti Komentár k novele zákona o miestnych daniach – schátrané stavby. Komunálny Spravodajca je k dispozícii tu.

Komunálny spravodajca zameraný na Aktuálnu judikatúru pre obce a mestá

Nedeľa, 27 február 2022

Komunálny spravodajca zameraný na Aktuálnu judikatúru pre obce a mestá - tu.

Klub komunálnej politiky - Regina Stred (streda 3.11.2021)

Utorok, 25 január 2022

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza a Štefan Gregor, primátor mesta Šahy, zástupcovia samosprávy v relácií Klub komunálnej politiky - Regina Stred (Rozhlás a televízia Slovenska) diskutujú o aktuálnych témach miest a obcí, okrem iného aj zvyšovania cien energií. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je to veľký problém a Vládu SR preto žiadajú o jeho riešenie. Budú musieť mestá a obce vypínať osvetlenie, či dvíhať platby za teplo?. Reláciu si môžete vypočuť tu.

ZMOS vypracoval manuál k podpore NRO a novým pravidlám obstarávaní

Nedeľa, 19 december 2021

Nové pravidla k verejnému obstarávaniu s účinnosťou od 31. marca 2022, delenú účinnosť pri niektorých ustanoveniach nájdete bližšie uvedené v texte. Viac si prečítajte tu.

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 10 z 138