Aktivity

Súťaž Dedina roka 2013

Utorok, 16 apríl 2013
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska  vyhlasujú 7. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2013. Bližšie informácie pre súťaž nájdete na linku:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2013 . Termín uzávierky prihlášok je 30. apríla 2013. Víťazná obec bude odmenená podľa pravidiel súťaže. Internetové hlasovanie o „naj“ obec bude prebiehať od 6. mája do 31. augusta 2013 na webovej stránke www.e-obce.sk

Celý článok...

Správa o činnosti RZMOHP za rok 2007

Sobota, 24 január 2009
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia vo vzťahu k združeným mestám a obciam plní výkonnú koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú funkciu. Organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre a pracovné aktivity zástupcov samosprávnych organov  miest a obcí k otázkam výmeny skúsenosti, uplatňovania kompetencií ako i riešenia spoločných problémov v rámci regiónu.

Celý článok...

Výmenno-poznávací pobyt 30.-31.10.2008

Sobota, 17 január 2009
Výmenno-poznávací pobyt členov regionálneho združenia sa konal v dňoch 30.-31. októbra 2008 v regióne Buchlovice, Modrá, Tupesy, Velehrad. Členovia združenia mali možnosť stretnutia so starostami tohto regiónu,  vymeniť si skúsenosti v rámci čerpania finančných prostriedkov z Európskych fondov,  porovnať štruktúru, koncepciu a nástroje na úrovni komunálnej a regionálnej politiky s našou, získať skúsenosti pri budovaní obcí a prevádzkovaní spoločnosti služieb v rámci regiónu.

Celý článok...